Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

Vraag jij je ook wel eens af waarom duurzaamheid nou eigenlijk zo belangrijk is? Hoe zit het bijvoorbeeld met die 1,5 graad? En wat houdt duurzaamheid eigenlijk in? In dit artikel gaan we dat aan de hand van voorbeelden aan je uitleggen.

Wat is duurzaamheid?

In het kort betekent duurzaamheid dat iets lang mee gaat / lang duurt. Voor producten is dit bijvoorbeeld een lange levensduur, denk aan kleding die je wél 50 + keer kunt wassen zonder dat het lelijk wordt, en telefoons die na 3 jaar nog goed werken. Het gaat er bij duurzaamheid om dat we de grondstoffen die voor de producten nodig zijn, ten volste benutten. En de producten dus niet na enkele keren al weg moeten gooien.

Duurzaamheid is dus belangrijk voor een leefbare toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons (kinderen en kleinkinderen). Dit is dan ook de reden dat steeds meer mensen, maar ook organisaties hun focus richting duurzaamheid verschuiven.

Verschillende aspecten van duurzaamheid

Als we praten over duurzaamheid, en dan met name duurzaam keuzes maken, dan richten we ons op drie pijlers: People (sociaal), Planet (ecologie) en Profit (economie). Deze pijlers zijn onderling met elkaar verbonden en hebben allemaal invloed op elkaar. Bij de keuze voor een product of dienst, betekent dit bijvoorbeeld dat deze niet alleen goed moet zijn voor het milieu, maar ook voor de samenleving en economie.

Doel van duurzaamheid

Duurzaamheid heeft als doel om te voorkomen dat we de aarde uitputten, en dat toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van de natuurlijke hulpbronnen, die nodig zijn voor een prettig leven. Denk aan water en energie. Dit betekent dat we, om dit doel te bereiken, op een duurzame manier energie opwekken, de uitstoot van CO2 verminderen en het gebruik van vervuilende stoffen verminderen.

Waarom is het belangrijk om duurzaam te zijn?

Zoals je vast wel eens gehoord hebt, en misschien ook wel gemerkt, worden de weersomstandigheden steeds extremer. We hebben vaker last van grote droogte in de zomer, zien regelmatig in het nieuws dat er in onze vakantielanden (Frankrijk, Spanje, Italië) een flinke bosbrand gaande is en krijgen zelf ook vaker een flinke storm over ons heen. Dit zijn directe gevolgen van de klimaatverandering. Hoewel dit nu nog niet zo erg lijkt, is het wel degelijk belangrijk dat we hier zo snel mogelijk iets aan gaan doen. 

Klimaatverandering in het kort:

Klimaatverandering is de geleidelijke verandering van het klimaat op aarde, als gevolg van menselijke activiteiten en natuurlijke oorzaken. Het klimaat wordt warmer, droger en extremer. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen zoals droogte en hittegolven. Hierdoor zullen oogsten vaker mislukken en zal er minder water beschikbaar zijn. Daarnaast ontstaan er meer bosbranden door de droogte en neemt het aantal en de intensiteit van stormen toe. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het milieu, maar ook voor de economie en de samenleving. Doordat oogsten mislukken worden producten bijvoorbeeld steeds schaarser en duurder. Maar ook een tekort aan water is niet ondenkbaar. 

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we aanpassingen doen in onze manier van leven. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van natuurlijke (hernieuwbare) energiebronnen. En door bewuster met onder andere onze producten en voeding om te gaan. Zo kunnen we het gebruik van grondstoffen verminderen en komen er minder schadelijke stoffen (zoals CO2) vrij die de klimaatverandering versnellen. 

Minder CO2-uitstoot

CO2 is één van de schadelijke stoffen die een negatief effect heeft op de klimaatverandering. Het is een broeikasgas dat ervoor zorgt dat de warmte op de aarde vastgehouden wordt. Om ervoor te zorgen dat er niet teveel warmte vastgehouden wordt (waardoor de aarde verder opwarmt en de weersomstandigheden nog wispelturiger worden) is het belangrijk dat we de hoeveelheid CO2-uitstoot verminderen. 

Gevolgen van klimaatverandering

Zoals we hierboven al even kort aan hebben gehaald, zorgt de verandering van het klimaat voor extreme weersomstandigheden. Dit hebben we de afgelopen jaren al terug kunnen zien in de warme zomers. Over de hele wereld worden warmterecords verbroken en ook in Nederland is een hittegolf tegenwoordig eerder normaal dan een uitzondering. 

1,5 graad. Dat valt toch wel mee?

Sinds 1880 is de aarde met iets minder dan 1 graad opgewarmd. Nu zul je waarschijnlijk denken, hoe kan die ene graad nou zoveel invloed hebben? Dat voel je toch bijna niet. En dat klopt ook, alleen is die 1 graad een gemiddelde. De temperatuur stijgt in sommige gebieden harder, dan op andere plekken. Waardoor de gevolgen op andere plekken groter zijn dan bij ons. Denk bijvoorbeeld aan orkaan Irma waar het eiland Sint Maarten enkele jaren geleden mee te maken kreeg. Hierbij raakten duizenden mensen hun huizen kwijt. 

Stijging van de zeespiegel

Een ander direct gevolg van de klimaatverandering is een stijging van de zeespiegel. Dit komt enerzijds doordat de ijskappen op de noord- en zuidpool langzaam aan het smelten zijn en anderzijds doordat het water in de oceanen aan het opwarmen is. Water dat warmer wordt zet uit en krijgt daardoor een grotere massa. Nu wordt er in Nederland vaak gezegd “Wij zijn goed met dijken, dus wij redden ons wel”. Maar tegen een stijging van 2 tot 5 meter is Nederland niet opgewassen. De NOS schreef hier een interessant artikel over: Dit zijn de gevolgen voor Nederland als de zee 2 of 5 meter stijgt

Uitsterven van dieren

Een derde zorgwekkende ontwikkeling is het uitsterven van dieren. Dit gebeurt omdat de levensomstandigheden veranderen en dieren zich niet kunnen aanpassen aan de nieuwe situaties. Het WNF strijdt bijvoorbeeld al een tijdje tegen de bedreiging van de ijsbeer. Als het zo doorgaat zoals nu, is er over een tijdje weinig ijs op de Noordpool. Wat helaas geen goede leefomstandigheden zijn voor een ijsbeer, waardoor deze steeds minder voedsel zal vinden. En dus zware zomers tegemoet gaat. Wil je hier meer over lezen, kijk dan vooral eens op de website van het WNF.

Tips om duurzamer te leven

Er zijn dus genoeg redenen te bedenken waarom duurzaamheid belangrijk is. Gelukkig zijn er ook heel veel dingen die je kunt doen om duurzamer te leven.

Enkele voorbeelden van duurzaamheid zijn

  • Eet minder vlees
  • Gebruik minder plastic (bijvoorbeeld rietjes, en zakjes)
  • Koop minder spullen
  • Ga met de trein op vakantie
  • Koop tweedehands spullen en kleding
  • Let op je energieverbruik
  • Ga voor groene energie
  • Kies voor een elektrische auto

Voor duurzame ondernemers

Ben je een ondernemer en wil je duurzaamheid in je onderneming toepassen? Lees dan onze blogpost: Duurzaam ondernemen voorbeelden en tips

Bram Baas

Op de hoogte blijven van mijn ervaring als ondernemer?

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief, vol eerlijke verhalen en praktische learnings. Speciaal voor de professionele ondernemer die verlangt naar online rust.

Binnenkort online!

Wil jij leren hoe jouw website 80% minder CO2 uit stoot?

Bekijk het GRATIS 25 minuten durende webinar: een introductie in online duurzaamheid

Dat en meer vertel ik je in het GRATIS webinar: een introductie in online duurzaamheid. Meld je nu aan en krijg een mailtje zodra het webinar live is!

Klik hier voor meer informatie